sveti petar

Sveti apostol Petar

Obeležava se 16.01.2021 po julijanskom kalendaru, ili 29.01.2021 po gregorijanskom

Sveti apostoli Petar i Pavle 

Spominje se ovoga dana zbog veriga, u koje bi okovan od bezakonog Iroda, i koje pri pojavi angela u tamnici spadoše s njega (Dap 12, 7). Te verige čuvahu hrišćani koliko zbog uspomene na velikog apostola, toliko i zbog njihove celebne moći, jer se mnogi bolesnici izlečiše dodirom o njih (kao i o ubrus apostola Pavla, Dap 19, 12). Patrijarh jerusalimski sveti Juvenal dade te verige na dar carici Evdoksiji, prognanoj ženi cara Teodosija Mlađeg, a ova ih prepolovi, pa jednu polovinu posla crkvi Svetih apostola u Carigrad, a drugo svojoj kćeri carici Evdoksiji, ženi Valentijanovoj u Rim. Ova Evdoksija sazida crkvu Svetog Petra, i položi u nju ove verige zajedno sa onim, u koje beše Petar pred svoju smrt okovan od cara Nerona (v. 29. jun).

Sveti apostol Petar

Kada Irod baci u tamnicu apostola Petra, apostol bi okovan u dvoje verige. A kada noću apostol spavaše među dvojicom vojnika, anđeo Gospodnji kucnu Petra u rebra, probudi ga i izvede. I sa njega spadoše verige, kao što o tome piše u Delima Apostolskim (D.A. 12, 4-7). O tom preslavnom izbavljenju Petrovom od okova i tamnice rašču se po celom Jerusalimu. Tada neki hrišćani krišom uzeše te verige, i čuvahu ih kod sebe, kao da pred očima imaju samog vrhovnog apostola Petra, koji po izlasku iz tamnice odmah otide u druge krajeve propovedajući reč Božju, i već se ne pojavljivaše u Jerusalimu. A te verige dobiše celebnu silu od apostolskog tela, koje beše čvrsto vezano njima. I kao što Pavlove čalme i ubruščići, zato što behu natopljeni njegovim znojem, tako i Petrove verige, zato što behu pripijene uz telo njegovo, isceljivahu od bolesti i izgonjahu zle duhove (D.A. 19, 12).

Similar Posts