sveti ćirilo i metodije

Sveti Ćirilo i Metodije se proslavljaju 24.maja

Ova dva brata rođena su u Solunu, u kući znamenitih i bogatih roditelja Stariji brat Metodije proveo, je kao oficir, deset godina među Slovenima (makedonskim) i tako naučio slovenski jezik. Po povratku u Grčku zamonašio se, a malo iza toga pridružio mu se i mlađi brat Kirilo (Konstantin).

Kada je hazarski car Kagan tražio od cara Mihaila propovednike hrišćanstva, car mu je poslao braću Ćirila i Metodija. Oni su ubedili prvo Kagana i njegove doglavnike, a zatim i mnogo naroda preveli u hrišćanstvo.

Sveti Ćirilo i Metodije

Po povratku u Carigrad sastavili su slovensku azbuku od 38 slova, i počeli da prevode crkvene knjige sa grčkog na slovenski. Na poziv kneza Rastislava otišli su u Moraviju da šire veru Hristovu, a umnožene crkvene knjige podelili su sveštenicima da uče omladinu.

Na papin poziv stigli su u Rim, gde se Ćirilo razboleo i umro 14. februara 869. godine.

Sveti Ćirilo i Metodije

Metodije se potom vratio u Moraviju i nastavio sa širenje vere među Slovenima sve do smrti 6. aprila 885. godine.

Njegovo delo nastavili su njegovi učenici sa svetim Klimentom, kao episkopom na čelu. Prešli su Dunav i stigli na jug, u Makedoniju (Ohrid) i tu produžili započeti posao braće Ćirila i Metodija. Širili su veru i pismenost među Slovenima.

Danas je Dan slovenske pismenosti, praznik u čast svetih Kirila i Metodija.

,,Ako li upitaš slovenske pismene ljude: ,,Ko vam je pismena učinio ili knjige preveo?” odgovoriće: ,,Sveti Konstantin Filozof, nazvan Ćiril. Taj nam pismena načini i knjige prevede. I Metodije, brat njegov.”

,,Slovo o pismenima”

Similar Posts