Sveti Serafim Sarovski i medved

Veliki ruski svetitelj (18. vek), Sveti Serafim Sarovski, živeo je u kolibi u šumi, moleći se Bogu u potpunom miru i samoći. Ali kao što se ne može sakriti grad koji je sazidan na visokom brdu, ni svetlost u tami, tako ni svetiteljstvo Svetog Serafima nije moglo da ostane sakriveno.

Sveti Serafim Sarovski i medved

Bio je prepun ljubavi za svu Božju tvorevinu, ljude, životinje, biljke, insekte. Divlje zveri su osećale njegovu ljubav i dobrotu. Dolazile su u njegovu kolibicu, a starac je sa njima delio svoj obrok, hleb i vodu. Jedan ogromni mrki medved bio je stalni „posetilac”. Poturio bi glavu da ga Starac pomazi, a onda bi legao kraj njegovih nogu i umiljavao se kao da je maca, a ne strašna zver.

Svetom Serafimu su na razgovor i utehu dolazili velikodostojnici ali i običan svet. I sam car je dolazio kod Svetog Serafima. Tako jednom, kad je car došao u Starčevu kolibu, taman što su seli da porazgovaraju, na vrata kolibe stade ogromni medved. Car malo preblede, ali se ne pomače s mesta. Nije šala, mrki medved je jedna od najopasnijih zveri u ruskim šumama. Sveti Serafim se okrenu prema medvedu i reče:

– Nemoj sada rođeni, treba sa baćuškom carem da porazgovaram, dođi ti kasnije!

Medved se poslušno okrenu i ode u šumu.

Iz časopisa – „Svetosavsko Zvonce”,
broj 4, 2010.
Izvor: Sajt – zvonce.spc.rs

Od mladosti si Hrista zavoleo, blaženi, Njemu jedinome plameno si zaželeo da služiš, neprestanom molitvom i trudom u pustinji si se podvizavao i, umiljenim srcem stekavši ljubav Hristovu, ljubljeni si izabranik Majke Božije bio. I zbog toga ti mi i vapijemo:

Spasavaj nas molitvama svojim, Serafime, Prepodobni Oče naš!

Tropar Svetom Serafimu Sarovskom

Žitije

Similar Posts