Iznos dečijeg dodatka

Iznos dečijeg dodatka, utvrđen u skladu sa odredbama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom , za samohrane roditelje, hranitelje, staratelje i roditelje dece sa smetnjama u razvoju uvećava se za 30%.

Samo Žena.com redovno i blagovremeno obaveštava svoje čitaoce o temama kao što je Iznos dečijeg dodatka.

Nominalni iznos roditeljskog i dečijeg dodatka usklađuje se dva puta godišnje i to: 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS.

Iznos dečijeg dodatka

Propisani su nominalni iznosi i način usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visina i način usklađivanja iznosa dečijeg dodatka

DEČIJI DODATAK po novom zakonu (prvo, drugo, treće i četvrto dete) iznosi…>>

Similar Posts