Jovan

  • preobraženje

    Preobraženje

    Preobraženje Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista Obeležava se 06.08. po julijanskom kalendaru, ili 19.08. po gregorijanskom Preobraženje Treće godine Svoje propovedi na zemlji…