Ivandan

Rođenje svetog Jovana – Ivanjadan

Lk. 1 zač. (I, 1-25, 57-68, 76, 80)

Budući da su mnogi pokušali izložiti kazivanje o događajima koji su se dogodili među nama, kao što nam predadoše oni koji su od početka bili očevidci i sluge Riječi (Logosa), namislih i ja, ispitavši tačno sve od početka, po redu pisati tebi, plemeniti Teofile, da poznaš temelj onih riječi kojima si naučen.

U vrijeme Iroda, cara judejskoga, bijaše neki sveštenik od reda Avijina, po imenu Zaharija, i žena njegova od kćeri Aronovih, po imenu Jelisaveta. A bijahu oboje pravedni pred Bogom, i življahu po svima zapovijestima i uredbama Gospodnjim besprekorno. I nemahu djece, jer Jelisaveta bješe nerotkinja, i bijahu oboje već poodmaklih godina.

Rođenje svetog Jovana – Ivanjadan

I dogodi se, kad on služaše po svome redu pred Bogom, da po običaju sveštenstva pade mu u deo da uđe u hram Gospodnji i kadi. I sve mnoštvo naroda moljaše se napolju za vrijeme kađenja. A njemu se javi anđeo Gospodnji stavši sa desne strane kadionog žrtvenika. I zbuni se Zaharija vidjevši ga i spopade ga strah.

A anđeo mu reče: Ne boje se, Zaharija, jer je uslišena molitva tvoja; i žena tvoja Jelisaveta rodiće ti sina, i nadjenućeš mu ime Jovan. I biće ti radost i veselje, i mnogi će se obradovati rođenju njegovu. Jer će biti velik pred Gospodom, i neće piti vina i sikera; i ispuniće se Duha Svetoga još u utrobi matere svoje; i mnoge će sinove Izrailjeve obratiti Gospodu Bogu njihovome; i on će naprijed ići pred njim u duhu i sili Ilijinoj da obrati srca otaca ka djeci, i nepokorne ka mudrosti pravednika, i da pripravi Gospodu narod spreman.

I reče Zaharija anđelu: Po čemu ću ja to poznati? Jer ja sam star i žena je moja u godinama. I odgovarajući anđeo reče mu: Ja sam Gavrilo koji stojim pred Bogom, i poslan sam da ti govorim i da ti ovo blagovijestim. I evo, bićeš nijem i nećeš moći govoriti do onoga dana dok se to ne zbude, zato što nisi vjerovao mojim riječima koje će se ispuniti u svoje vrijeme.

Rođenje svetog Jovana – Ivanjadan

I narod čekaše Zahariju, i čuđahu se što se zabavi u hramu. A izišavši ne mogaše da im govori; i razumješe da je imao viđenje u hramu; i on im davaše znakove, i osta nijem. I kada se navršiše dani službe njegove, otide domu svojemu. A poslije onih dana zatrudnje Jelisaveta žena njegova, i krijaše se pet mjeseci govoreći: tako mi je učinio Gospod u dane ove u koje pogleda na me da me izbavi od sramote među ljudima.

A Jelisaveti dođe vrijeme da rodi, i rodi sina. I čuše njeni susjedi i rodbina da je Gospod pokazao veliku milost svoju na njoj, i radovahu se s njom. I u osmi dan dođoše da obrežu dijete, i davahu mu ime oca njegova – Zaharija. I odgovarajući mati njegova reče: Ne, nego da se zove Jovan. I rekoše joj: Nikoga nema u rodbini tvojoj da se zove tim imenom. I znacima pitahu oca njegova kako bi on htio da ga nazovu. I zaiskavši daščicu napisa govoreći: Jovan mu je ime. I začudiše se svi. I odmah mu se otvoriše usta njegova i jezik njegov, i govoraše blagosiljajući Boga.

Rođenje svetog Jovana – Ivanjadan

I uđe strah u sve susjede njihove; i po svoj gorskoj Judeji razglasi se sav ovaj događaj. I svi koji čuše staviše u srce svoje govoreći: Šta li će biti ovo dijete? I ruka Gospodnja bješe s njim. A Zaharija otac njegov ispuni se Duha Svetoga i prorokova govoreći: blagosloven Gospod Bog Izrailjev što pohodi i izbavi narod svoj. I ti, dijete, zvaćeš se prorok Višnjega; jer ćeš ići naprijed pred licem Gospodnjim da mu pripraviš put. A dijete rastijaše i jačaše duhom i bijaše u pustinji do dana dok se ne pokaza Izrailju.

Similar Posts