krsna slava

  • Krsna slava

    Krsna slava je karakteristična samo za Srbe. Predstavlja deo nasleđa još iz vremena paganizma i sastavni je deo srpske kulture.   Srbi su bili mnogobožački…

  • Mala Gospojina

    Rođenje presvete Bogorodice – Mala Gospojina spada u red Bogorodičnih praznika i nepokretan je, što znači da ima stalno, fiksno mesto u crkvenom kalendaru i…