magla

  • atmosverske pojave

    Atmosverske pojave

    Atmosverske pojave su sve pojave koje se osmatraju u atmosferi ili na površini zemlje. Sastoje se iz padavina, rastvora i čvrstih čestica. Takođe u atmosferske…