atmosverske pojave

Atmosverske pojave su sve pojave koje se osmatraju u atmosferi ili na površini zemlje. Sastoje se iz padavina, rastvora i čvrstih čestica. Takođe u atmosferske pojave spadaju i pojave optičkog, termičkog i električnog porekla.

Atmosfera
(grcki atmos-gas,sfaira-kugla) je vazdušni omotač zemlje, debljine do 35711 km (uslovna fizička granica). Okreće se zajedno sa zemljom oko svoje ose i oko sunca. Takođe, prati oblik zemlje, tako da je na polovima manje a na ekvatoru veće debljine.

Sastoji se iz gasova i primesa. Od gasova najvažniji su azot (78%), kiseonik (21%), ugljendioksid (0.03%), ozon, neon, argon i drugi. Od primesa najvažnija je vodena para.

Atmosfera nije jedinstven sloj već se deli natroposferu, stratosferu, mezosferu, termosferu i egzosferu.

Oblak

Magla

Munja

Similar Posts