Tehnike opuštanja

  • Kada su emocije “zabranjene”

    Kada su emocije "zabranjene"...

    "Koje emocije vaše dete najviše ispoljava? Kako na njih reagujete? Veoma je važno da dete u porodičnoj sredini ima dozvolu za ispoljavanje svih emocija. U...