uvećan iznos

  • Iznos dečijeg dodatka

    Iznos dečijeg dodatka

    Iznos dečijeg dodatka, utvrđen u skladu sa odredbama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom , za samohrane roditelje, hranitelje, staratelje i roditelje dece sa smetnjama u razvoju...