Iznos dečijeg dodatka

 

Dečiji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo iznosi 3.090,61 dinara

za jednoroditeljske porodice i staratelje uvećava se za 30% i iznosi 4.017,80 dinara,

za roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom, za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, i za dete koje ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica, a koje ne koristi usluge smeštaja, uvećava se za 50% i iznosi 4.635,93 dinara.

Dečiji dodatak za dete koje ispunjava uslove za uvećanje po više osnova, a najviše do 80%, iznosi 5.563,11 dinara, shodno članu 6. stav 4. Uredbe i članu 33. stav 3. Zakona.

Usklađivanje iznosa dečijeg dodatka
Navedeni iznosi dečijeg dodatka usklađuju se 1. januara i 1. jula, počev od 2019. godine, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci, a njihove nominalne iznose utvrđuje rešenjem ministar nadležan za socijalna pitanja.

Podsećamo da, počev od školske 2018/2019. godine, shodno članu 33. stav 4. Zakona, korisnici dečijeg dodatka čija su deca redovno pohađala srednju školu i sa uspehom završila školsku godinu u septembru 2019. godine ostvaruju pravo na još jedan dečiji dodatak.

Pročitajte još:

Cenzus za dečiji dodatak

Dokumenta za dečiji dodatak

Dečiji dodatak

Isplata dečijeg dodatka

 

Ovo pravo ostvaruje roditelj koji neposredno brine o detetu koji:
je državljanin Republike Srbije;
ima prebivalište u Republici Srbiji;
pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruje preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Ukoliko dete ne živi sa roditeljima, već se nalazi pod starateljstvom ili hraniteljstvom pravo na dečiji dodatak se može priznati staratelju ili hranitelju pod istim uslovima koji se traže za roditelje.

Pravo na  dečiji dodatak priznaje se u trajanju od jedne godine od dana podnetog zahteva.

Zahtev za obnavljanje prava podnosi se najranije 30 dana pre isteka važnosti rešenja.

Uz popunjen obrazac zahteva potrebno je priložiti dokaze o prihodima domaćinstva isplaćenim u poslednja tri meseca pre podnošenja zahteva a od drugih dokaza samo za promene koje su od uticaja na ostvarivanje prava.

Similar Posts