Vrste posta
Pod postom se podrazumeva uzdržavanje od izvesne hrane, pretežno mrsne i pića na izvesno vreme.

Postoji nekoliko stepena posta:

1. kada jedan put u toku dana uzimamo hranu bez ulja i vina, i to pretežno ne kuvanu, suvu – tzv. suhojedenje,

2. kada uzimamo hranu, takođe bez ulja i vina, više puta na dan ali kuvanu u vodom – tzv. post na vodi,

3. kada uzimamo hranu koja je spremana sa uljem, više puta u toku dana. Kod ovakvog načina posta možemo koristiti vino i alkoholna pića, u određenim količinama, rakove, lignje, školjke i ostale reptilije – ovo je tzv. post na ulju i vinu.

4. kada uzimamo hranu koja je spremana sa ribom, takođe više puta u toku dana – tzv. post na ribi;

Za vreme posta se uzdržavamo od upotrebe mesa i mesnih prerađevina, mleka i proizvoda od mleka i jaja, na za to određeno vreme.

U Pravoslavnoj Crkvi postoje nekoliko postova…>>

Kada je post razrešen…>>

Similar Posts