Život ima svoje uslove

Život ima svoje uslove. Kako bi čovek bio prihvaćen među obrazovanim ljudima, mora biti kulturan, poručuje u jednom pismu ruski pisac Anton Pavlovič Čehov svom mlađem bratu, sastavljajući spisak uslova koji ispunjavaju kulturni ljudi.

Biti kulturan podrazumeva mnogo toga, a pre svega smatra se dobrom karakteristikom ličnosti.

Ko se pokrene put kulture i izađe iz zablude da je nekultura in, stiče mogućnost da uoči stvari koje će pozitivno uticati na čitav njegov život.

Zato ne verujte da je nekultura in, osvetiće vam se vaša vera. Usudite se da razmišljate u pravcu kulture i život će vam postati divno mesto u koje će uspeh češće svraćati. Ovo radite isključivo za svoje dobro. Ako želite da izgradite prijateljstvo i najveću ljubav, krenite ovim putem i ne verujte da postoji drugi i lepši jer ne postoji.

Život ima svoje uslove

Spisak uslova koji ispunjavaju kulturni ljudi…

Similar Posts