Umor i neuroza

Američka revolucija

Američki rat za nezavisnost, istorija 7. razred

Tokom XVII i XVIII veka na severnoameričkom kontinentu formirano je 13 engleskih kolonija, koje su uglavnom bile naseljene stanovništvom sa britanskih ostrva. Odnos britanske vlasti prema kolonistima nije bio zadovoljavajući. Kolonisti su bili opterećeni velikim porezima koje su nametnuli britanske vlasti, a takođe kolonistima nije bilo omogućeno da imaju svoje predstavnike u britanskom parlamentu. Jedan od uzroka povećanja poreza bio je i Sedmogodišnji rat (1756-1763) u kome se Velika Britanija ekonomski iscrpela, pa je u povećanju poreza severnoameričkim kolonistima videla mogućnost da popuni kasu.

Video lekcija

Kada je Velika Britanija uvela Zakon o taksama (oporezivanju) 1765. godine, predstavnici američkih kolonija sastali su se na kongresu u Njujorku i odlučili da taj zakon ignorišu. Ovaj događaj smatra se početkom Američke revolucije. Nezadovoljstvo kolonista dostiglo je vrhunac 1773. godine kada su odbili da plate takse (carine) za čajeve koji su dopremljeni brodovima iz Velike Britanije u Boston. Popeli su se na brodove i u znak protesta sve tovare sa čajem bacili u more. Ovaj događaj u istoriji je poznat kao Bostonska čajanka.

The Boston Tea Party – HISTORY
Bostonska čajanka 1773. godine
Odgovor Velike Britanije bio je novo povećanje poreza i slanja vojske da uguše pobunu, što je bio uvod u Američki rat za nezavisnost (1775-1783).

Dok se sukob zaoštravao, predstavnici 13. kolonija sazvali su 1776. godine Kongres u Filadelfiji. Na njemu je izglasan i potpisana (4. jul 1776.) Deklaracija o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Industrijska revolucija

Britanska vojska pokušala je vojnim putem da uspostavi kontrolu nad kolonijama. Kolonistima je u pomoć došao veliki broj dobrovaljaca iz Evrope a u rat se na strani kolonista (SAD-a) uključila i Francuska, koja je prethodno porazom u Sedmogodišnjem ratu morala da svoju koloniju Kanadu prepusti Velikoj Britaniji. Ratne operacije završene su posle poraza britanaca u bici kod Jorktauna 1781. godine. Komandu nad pobedničkom američko-francuskom vojskom imao je Džordž Vašington. Mir je sklopljen u Versaju 1783. godine i njime je Velika Britanija priznala nezavisnost SAD-a.

Deklaracija o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država


Na sastanku u Filadelfiji 1787. godine donet je Ustav SAD-a, kao najviši pravni akt i on i danas važi za najstariji pisani ustav na svetu. Po tom ustavu vlast je podeljena na.

zakonodavnu
izvršnu
sudsku

Po ustavi izvršnu vlast ima predsednik SAD-a, zakonodavnu Kongres a sudsku vlast vrši Vrhovni sud. Tada je u SAD-u uspostavljen fedaralizam (federalna država). Prvi predsednik SAD-a bio je Džordž Vašington.

Federalizam je politički sistem koji povezuje grupu država u veću, saveznu državu, pri čemu svaka država članica ima određen stepen samouprave (autonomiju).

Similar Posts