Voćni kolač sa višnjama

Cena usluga porodičnog smeštaja ili Koliko para dobijaju hranitelji? Zašto je iznos dečijeg dodatka daleko manji? ili Po kojoj mustri se plete socijalna politika?

Cenzus za dečiji dodatak 

• Prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 401-01-008/18/2022-09 od 4.1.2023. godine •

PORODIČNI SMEŠTAJ

Deca i omladina

Mesečna naknada za izdržavanje korisnika

 • iznos naknade za izdržavanje (110-119, 211-219) mesečno 40.846,00, dnevno 1.317,61

Mesečna naknada za rad hranitelja i doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, kada je na smeštaju jedno dete

 • bruto iznos naknade za rad, ako se plaćaju oba doprinosa mesečno 37.275,06, dnevno 1.202,42
 • bruto iznos naknade za rad, ako se plaća samo doprinos za PIO 32.223,31, 1.039,46
 • neto iznos naknade za rad, za isplatu hranitelju 24.489,72, 789,99
 • iznos doprinosa za PIO, ako se plaćaju oba doprinosa 8.946,01, 288,58
 • iznos doprinosa za PIO, ako se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje 7.733,59, 249,47
 • iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje 3.839,33, 123,84

Mesečna naknada za rad hranitelja i doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, kada je na smeštaju dvoje i više dece

 • bruto iznos naknade za rad, ako se plaćaju oba doprinosa 22.938,50, 739,95
 • bruto iznos naknade za rad, ako se plaća samo doprinos za PIO 19.829,50, 639,66
 • neto iznos naknade za rad, za isplatu hranitelju, po korisniku 15.070,60, 486,14
 • iznos doprinosa za PIO, ako se plaćaju oba doprinosa, po korisniku 5.505,24, 177,58
 • iznos doprinosa za PIO, ako se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje, po korisniku 4.759,13, 153,52
 • iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje, po korisniku 2.042,46, 65,88

2.

Odrasla i stara lica

Mesečna naknada za izdržavanje korisnika

 • iznos naknade za izdržavanje 31.420,00, 1.013,54

Mesečna naknada za rad hranitelja i doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, kada je na smeštaju odraslo odnosno staro lice

 • bruto iznos naknade za rad, ako se plaćaju oba doprinosa 22.938,50, 739,95
 • bruto iznos naknade za rad, ako se plaća samo doprinos za PIO 19.829,73, 639,66
 • neto iznos naknade za rad, za isplatu hranitelju, po korisniku 15.070,60, 486,14
 • iznos doprinosa za PIO, ako se plaćaju oba doprinosa, po korisniku 5.505,24, 177,58
 • iznos doprinosa za PIO, ako se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje, po korisniku

4.759,13, 153,52

 • iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje hranitelja, po korisniku 2.042,46, 65,88

Cena usluga porodičnog smeštaja

Naknada troškova prevoza za decu u hraniteljskoj porodici koje se školuje u mestu van mesta prebivališta za decembar 2022. godine, iznosi:

a) 5.573,00 dinara, za prevoz u međumesnom saobraćaju do 20 km;

b) 8.173,00 dinara, za prevoz u međumesnom saobraćaju preko 20 km.

Sredstva za lične potrebe korisnika (džeparac), koji su smešteni u hraniteljske porodice i u ustanove socijalne zaštite, za decembar 2022. godine, iznose:

a) 5.722,00 dinara, za decu i omladinu kao i korisnike koji u troškovima smeštaja učestvuju ličnim sredstvima;

b) 3.641.00 dinara, za odrasla lica bez prihoda.

Ovo Rešenje se primenjuje od 1. decembra 2022. godine i njime se zamenjuje Rešenje broj 401-01-008/17/2022-09 od 2.12.2022. godine.

Similar Posts