Umor i neuroza

Cena usluga porodičnog smeštaja ili Koliko para dobijaju hranitelji? Zašto je iznos dečijeg dodatka daleko manji? ili Po kojoj mustri se plete socijalna politika?

Cenzus za dečiji dodatak 

• Prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 401-01-008/18/2022-09 od 4.1.2023. godine •

PORODIČNI SMEŠTAJ

Deca i omladina

Mesečna naknada za izdržavanje korisnika

 • iznos naknade za izdržavanje (110-119, 211-219) mesečno 40.846,00, dnevno 1.317,61

Mesečna naknada za rad hranitelja i doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, kada je na smeštaju jedno dete

 • bruto iznos naknade za rad, ako se plaćaju oba doprinosa mesečno 37.275,06, dnevno 1.202,42
 • bruto iznos naknade za rad, ako se plaća samo doprinos za PIO 32.223,31, 1.039,46
 • neto iznos naknade za rad, za isplatu hranitelju 24.489,72, 789,99
 • iznos doprinosa za PIO, ako se plaćaju oba doprinosa 8.946,01, 288,58
 • iznos doprinosa za PIO, ako se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje 7.733,59, 249,47
 • iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje 3.839,33, 123,84

Mesečna naknada za rad hranitelja i doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, kada je na smeštaju dvoje i više dece

 • bruto iznos naknade za rad, ako se plaćaju oba doprinosa 22.938,50, 739,95
 • bruto iznos naknade za rad, ako se plaća samo doprinos za PIO 19.829,50, 639,66
 • neto iznos naknade za rad, za isplatu hranitelju, po korisniku 15.070,60, 486,14
 • iznos doprinosa za PIO, ako se plaćaju oba doprinosa, po korisniku 5.505,24, 177,58
 • iznos doprinosa za PIO, ako se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje, po korisniku 4.759,13, 153,52
 • iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje, po korisniku 2.042,46, 65,88

2.

Odrasla i stara lica

Mesečna naknada za izdržavanje korisnika

 • iznos naknade za izdržavanje 31.420,00, 1.013,54

Mesečna naknada za rad hranitelja i doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, kada je na smeštaju odraslo odnosno staro lice

 • bruto iznos naknade za rad, ako se plaćaju oba doprinosa 22.938,50, 739,95
 • bruto iznos naknade za rad, ako se plaća samo doprinos za PIO 19.829,73, 639,66
 • neto iznos naknade za rad, za isplatu hranitelju, po korisniku 15.070,60, 486,14
 • iznos doprinosa za PIO, ako se plaćaju oba doprinosa, po korisniku 5.505,24, 177,58
 • iznos doprinosa za PIO, ako se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje, po korisniku

4.759,13, 153,52

 • iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje hranitelja, po korisniku 2.042,46, 65,88

Cena usluga porodičnog smeštaja

Naknada troškova prevoza za decu u hraniteljskoj porodici koje se školuje u mestu van mesta prebivališta za decembar 2022. godine, iznosi:

a) 5.573,00 dinara, za prevoz u međumesnom saobraćaju do 20 km;

b) 8.173,00 dinara, za prevoz u međumesnom saobraćaju preko 20 km.

Sredstva za lične potrebe korisnika (džeparac), koji su smešteni u hraniteljske porodice i u ustanove socijalne zaštite, za decembar 2022. godine, iznose:

a) 5.722,00 dinara, za decu i omladinu kao i korisnike koji u troškovima smeštaja učestvuju ličnim sredstvima;

b) 3.641.00 dinara, za odrasla lica bez prihoda.

Ovo Rešenje se primenjuje od 1. decembra 2022. godine i njime se zamenjuje Rešenje broj 401-01-008/17/2022-09 od 2.12.2022. godine.

Similar Posts