Besplatni udžbenici

Besplatni udžbenici za školsku 2017/2018. godinu za tri kategorije učenika u Srbiji

Uslovi za ostvarivanje prava na besplatne udžbenike za školsku 2018/2019. godinu.

Pravo na besplatne udžbenike ostvaruju sledeće kategorije učenika:

učenici iz socijalno/materijalno ugroženih porodica (primaoci novčane socijalne pomoći);
učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (oni koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu);
– učenici koji osnovnih škola koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete koje je u sistemu školovanja. Treće dete u porodici ima pravo na besplatne udžbenike, bez obzira na materijalni status porodice. Ista pogodnost važi i za svako naredno dete.

Šta sadrži komplet…>>

Školi se kao dokaz o ispunjenosti uslova dostavlja sledeća dokumentacija…>>

Similar Posts