kako radi frižider

Kako radi frižider?
Svi koristimo frižider. Da li znamo kako radi?

Gotovo svi uređaji, od miksera do televizora, brzo se zagreju kad su uključeni u struju. Frižideri se, međutim, hlade.

Da bi izveli svoju čaroliju rashlađivanja, frižideri koriste tečnosti koje se obično pretvaraju u gas na veoma niskim temperaturama. Većina kućnih frižidera kao hemikalije za hlađenje koristi hlorofluorougljenike (freone). U frižider je ugrađen lavirint hermetički zatvorenih međusobno povezanih cevi, kroz koje neprestano kruži freon. Freon prelazi iz tečnog stanja u gas i obrnuto, ali nikada ne iscuri.

Toplota hrane, koja zagreva vazduh unutar frižidera, zrači se kroz njegove unutrašnje zidove i prodire u cevi koje sadrže freon. Dok tečni freon upija toplotu hrane, njegova temperatura raste i on se pretvara u gas. U međuvremenu, temperatura hrane pada. Na dnu frižidera, električni motor usisava gas u pumpu koja se zove kompresor. Tu se gas sažima, pri čemu se zagreva. Zagrejani gas se zatim istiskuje u tanke cevi u zadnjem delu frižidera (ove vijugave cevi se nalaze iza frižidera i mogu se videti) i na njih se uvek hvata paučina i kuhinjska masnoća!

Kako radi frižider

Sa ovih cevi, vrućih od gasa, zrači toplota koja se prostire kroz vazduh u kuhinji. Zbog toga je vazduh iza frižidera neobično topao (toplota koja se oseća pretočena je iz hrane koja se unutra čuva).

da ponovimo još jednom:

Pošto izgubi toplotu, gas, još pod visokim pritiskom zidova tankih cevi u kojima se nalazi, ponovo prelazi u tečno stanje. Tečni freon se kroz tanku cev istiskuje nazad u šire cevi u zidovima frižidera, gde ga toplota hrane ponovo pretvara u gas. Zatim se vraća u kompresor na još jedno temeljno sabijanje. I to se neprestano ponavlja, satima i danima.

Mnogo ljudi imalo je udela u pronalaženju modernih frižidera. Godine 1834. američki pronalazač Džejkob Perkins je zaštitio patent za rashlađivanje pomoću tečnosti u zatvorenom ciklusu. Godine 1844. američki lekar Džo Gori konstruisao je frižider sa sabijenim vazduhom koji se ubrzo počeo koristiti u jednoj bolnici na Floridi. Džejms Harison iz Australije konstruisao je 1851. frižider koji se rashlađuje etrom i ugradio ga je u jednu pivaru.

Prvi kućni frižider je napravio nemački inženjer Karl fon Linde oko 1875. godine, a kao rashladno sredstvo upotrebio je amonijak. Više od 100 godina kasnije, frižideri su se pravili u svim oblicima i veličinama, od malih kocki za upotrebu u studentskim domovima, preko velikih dvostrukih sa automatskim zatvaračima, do industrijskih frižidera velikih kao kuća.

Similar Posts