Matematika za 8. razred video lekcije

Matematika za 8. razred video lekcije

Matematika za 8. razred osnovne škole bez muke

Matematika (grč. μαθηματική što znači učenje) je formalna i egzaktna nauka koja je nastala izučavanjem figura i računanjem s brojevima. Iako ne postoji opšteprihvaćena definicija matematike, pod matematikom se u širem smislu podrazumeva da je ona nauka o količini (aritmetika), strukturi (algebra), prostoru (geometrija) i promeni (analiza).

Matematika se razvila iz potrebe da se obavljaju proračuni u trgovini, vrše merenja zemljišta i predviđaju astronomski događaji. Ove tri početne primene matematike se mogu dovesti u vezu sa grubom podelom matematike na izučavanje strukture, prostora i promena.

Zadaci su birani tako da vas postepeno uvode i vode kroz lekcije baš kao što to rade udžbenici.

Matematika za 8 . razred video lekcije

Kako da koristite video materijale:

Sada mogu i roditelji da učestvuju u učenju u smislu da uče uporedo sa vama.

Video lekcije nemojte odmah gledati do kraja. Pauzirajte na početku, razmislite kako bi ste vi uradili zadatak. Probajte da ga uradite sami. Ako ne znate kako da krenete sa zadatkom pustite video dok ne dobijete ideju. Pauzirajte. Probajte ponovo sami. Ako ni to ne uspeva odgledajte ceo klip.

Uzmite papir i olovku i uradite isti zadatak sami. Ako ne uspete iz prvog puta uspećete iz drugog.

Matematika za 8. razred video lekcije

Sistemi linearnih jednačina sa dve nepoznate

Similar Posts