Materinstvo je radosna je ali izuzetno zahtevna, složena i odgovorna uloga.
Kroz odnos majke i deteta postavljaju se temelji za dalji razvoj deteta i njegovo odrastanje u zdravo biće. Ključan period za razvoj tog odnosa je prva godina života, a najosetljiviji i za majku i za dete su prvih mesec dana po rođenju deteta.

Dete od prvog trenutka, kroz ponašanje saopštava svoje potrebe. Način na koji majka prepoznaje i odgovara na signale deteta je osnov za formiranje privrženosti tokom prve godine života. Stav prema sebi i očekivanja od drugih zasnovani su na tim prvim iskustvima.

Dovoljno dobar odnos majka-dete vodi ka sigurnoj privrženosti koja je značajan zaštitni faktor za dete i deluje kao podsticaj za dalji razvoj potencijala koje dete donosi rođenjem.

Nesigurna privrženost i rano izostajanje pozitivne emocijalne podrške prirodnim procesima rasta i razvoja nose rizik usporavanja razvoja, češće probleme ponašanja, probleme kontrole impulsa, teškoće u odnosima sa vršnjacima i ostalima, nisko samopoštovanje i druge emocionalne probleme.

Zbog specifičnosti razvoja centralnog nervnog sistema, rana iskustva imaju trajni efekat na dečiji mozak, a nepovoljna najranija iskustva teško se mogu korigovati kasnijim pozitivnim iskustvima.

Svetska nedelja dojenja

Osetljivost za potrebe deteta
Biološki data predodređenost majke da se brine o svom detetu i sposobnost da prepozna šta je za njeno dete najbolje, mogu biti narušeni dejstvom niza faktora. Što se tiče majke, njeni emocionalni problemi, iskustva iz odnosa sa sopstvenom majkom, i njen odnos sa ocem deteta, nesigurnost i poviđena strepnja, mogu značajno ugroziti njenu osetljivost za potrebe deteta. Tok trudnoće, sam porođaja i prvi dani posle porođaja, kao i porodično i socijalno okruženje takođe utiču na taj odnos.

Rođenje deteta
Neosporno je da je rođenje deteta izuzetno radostan, ali i stersan događaj za majku, oca i ostale članove porodice, i da zahteva od svakoga od njih adaptaciju na nove životne uloge i strukturu porodice.
Pažnja okoline u tom periodu uglavnom je usmerena na praćenje rasta i razvoja deteta, a manje na sam odnos. Majke dobijaju savete šta bi trebalo da rade (ali ne i kako), i od pozvonih i od nepozvanih što može uneti nesigurnost i strepnju u njihovo bavljenje detetom.

Materinstvo
Osećanje potrebe majke, osećanje potrebe oca, njegova uloga i uticaj okruženja ostaju izvan fokusa interesovanja.

Similar Posts