Pokrov Presvete Bogorodice

Pokrov Presvete Bogorodice obeležava se 01.10.2019 po julijanskom kalendaru, ili 14.10.2019 po gregorijanskom

Oduvek je Crkva proslavljala Presvetu Bogorodicu kao pokroviteljku i zaštitnicu roda hrišćanskoga, koja svojim posredničkim molitvama umilostivljava Boga prema nama grešnima. Bezbroj puta pokazala se očigledno pomoć Presvete Bogorodice kako pojedincima tako i narodima, kako u miru tako i u ratu, kako u monaškim pustinjama tako i u mnogoljudnim gradovima.

Mala Gospojina

Događaj koji Crkva danas spominje i praznuje dokazuje samo to postojano pokroviteljstvo Presvete Bogorodice nad rodom hrišćanskim. Prvog oktobra 911 godine u vreme cara Lava Mudroga bilo je svenoćno bdenje u Bogorodičinoj crkvi Vlaherne u Carigradu. Naroda je bila puna crkva. U pozadini crkve stajao je sveti Andrej Jurodivi sa svojim učenikom Epifanijem.

U četvrti sat noći pojavi se Presveta Bogorodica iznad naroda sa rasprostrtim omoforom na rukama, kao da tom odećom pokrivaše narod. Beše obučena u zlatokrasnu porfiru i sva blistaše u neiskazanom sjaju, okružena apostolima, svetiteljima, mučenicima i devicama. Preklonivši kolena, Ona se dugo molila, zalivajući suzama svoje bogoliko i prečisto lice.

Velika Gospojina

Sveti Andrej videći to javljenje pokaza rukom Epifaniju blaženom, i upita ga: “Vidiš li, čedo, Gospođu i Caricu sveta, kako se moli za sav svet?” Odgovori Epifanije: “Vidim, sveti oče, i užasavam se!” Zbog toga se ustanovi ovo praznovanje, da nas podseti kako na taj događaj tako i na stalno pokroviteljstvo Presvete Bogorodice, kad god mi to pokroviteljstvo, taj pokrov njen molitveno ištemo u nevoljama.

Pokrov Presvete Bogorodice

Kao što nekada sveti Jovan Bogoslov vide na nebu veliko znamenje, ženu obučenu u sunce, tako i sveti Andrej u Vlahernskoj crkvi, sličnoj nebu, ugleda Nevestu Nenevestnu, odevenu u sunčanu porfiru. Znamenje koje vide sveti Bogoslov praslikuje Premilostivu Pokroviteljku našu, pošto se to znamenje pokazalo u vreme kada je svetom tajnovidcu bila otkrivena pogibao koja preti svoj tvari: i biše, govori on, sevanja munja, i glasovi, i gromovi, i tresenje zemlje, i grad veliki: i znak veliki pokaza se na nebu: žena obučena u sunce (Otkr. 11, 19-12, 1).

Preblaga Zaštitnica naša pritiče nam u pomoć u najteže vreme, kada nam preti pogibao, i zaštićuje nas od bleska obmanljive, kratko blistajuće svetske taštine, od glasova žitejske gordosti i sujete, od gromova iznenadnog napada vražijeg, od bure strasti.

Jer kada nas sve te nevolje pritiskuju, tada se, kao veliki znak, pojavljuje Brza Pomoćnica rodu hrišćanskome, štiteći nas i zakriljujući nas nevidljivim zastupništvom.

Prečista Djeva, ta oduhovljena kula, ima pri sebi strele silnih, tojest molitve svetih koji se mole sa Njom. Jer se Ona javi u hramu stojeći u vazduhu ne sama nego sa anđelskim vojskama i sa mnoštvom Svetih, koji je u belim haljinama pobožno okružavahu. Svih tih Svetih molitve za nas k Bogu jesu kao strele silnih koje su u stanju prognati sve pukove demona.

Tako dakle mi praznujemo pokrov Presvete Bogarodice Djeve, sećajući se preslavnog javljanja njenog u Vlahernskoj crkvi, koje vide sveti Andrej i Epifanije. Mi praznujemo, blagodareći Pokroviteljki našoj za takvo preveliko milosrđe njeno, javljeno rodu hrišćanskom, i usrdno je moleći da i sada i svagda mislostivo zakriljuje nas koji ištemo njeno pokroviteljstvo.

O Presveta Djevo, potrebuju tvoj milostivi pokrov. Pokrivaj nas, zakriljuj nas u sve dane života našeg, a naročito u ljuti dan kada se duša bude razlučivala od tela. Dođi nam u pomoć i zakrili nas od vazdušnih duhova zla podnebesnog; a u dan Strašnoga suda sakrij nas u tajnom skrovištu Pokrova tvoga!

Amin.

Similar Posts