Roditeljski dodatak – materinski dodatak za prvo, drugo, treće, četvrto dete, iznos, isplata, dokumenta

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je dana 12.07.2021. godine, pod brojem 401-00-00044/2021-01, rešenje koje citiramo u nastavku:

Datum isplate…

“Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi (“Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon, 47/18), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu (“Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20), člana 23. stav 8. i člana 24. stav 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 113/17 i 50/18) i čl. 5. i 6. stav 5. Uredbe o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka (“Službeni glasnik RS”, broj 54/18) i Sporazuma između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju broj: 021-01-124/2020-01 od 4.11.2020. godine, donosim

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA RODITELJSKOG DODATKA, PAUŠALA ZA NABAVKU OPREME ZA DETE I DEČIJEG DODATKA I CENZUSA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK OD 1. JULA 2021. GODINE

Koja dokumenta za roditeljski dodatak – Materinski dodatak su potrebna?

RODITELJSKI DODATAK ZA DETE ROĐENO 1. JULA 2021. GODINE I KASNIJE

ZA PRVO DETE 106.412,94, jednokratno

ZA DRUGO DETE 255.391,04, 24 jednake mesečne rate po 10.641,29 dinara

ZA TREĆE DETE 1.532.346,25, 120 jednakih mesečnih rata po 12.769,55dinara

ZA ČETVRTO DETE 2.298.519,38, 120 jednakih mesečnih rata po 19.154,33dinara

ZA TREĆE I ČETVRTO DETE u skladu sa članom 24. stav 3. Zakona (smrt deteta u toku isplate prava) 212.825,87 jednokratno

PAUŠAL ZA NABAVKU OPREME ZA DETE za decu rođenu od 1. jula 2021. godine i kasnije 5.320,65 zajedno sa jednokratnim iznosom roditeljskog dodatka za prvo dete, odnosno prvom ratom roditeljskog dodatka za drugo, treće i četvrto dete

Similar Posts