Budzetske uplate

Budžetske uplate

Portal Samožena Vas blagovremeno obaveštava o isplati penzija za korisnike PIO Fonda, vojnih i poljoprivrednih penzija, penzija za korisnike samostalnih delatnosti. Isplati socijalne pomoći, roditeljskog i dečijeg dodatka, novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju, privremene novčane naknade, redovne novčane naknade nezaposlenim licima. Isplati osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine.

Klikni i pročitaj DANAŠNJI DNEVNI HOROSKOP

Isplata svih socijalnih davanja / datum

Isplata porodiljskog bolovanja, nege deteta, posebne nege deteta…

Budžetske uplate

Isplata penzija…

Staž za treće dete

Obaveštenja o socijalnim davanjima – dečiji dodatak, roditeljski dodatak, socijalna pomoć, novčana nadoknada, dodatak za negu i pomoć, invalidska primanja…

Budžetske uplate

OBAVEŠTENJE O SOCIJALNIM DAVANJIMA

Isplata penzija za jul

Zaposleni 10. i 11. avgust
Samostalne delatnosti 2. avgust
Poljoprivrednici 5. avgust
Vojni 5. avgust
Republike bivše SFRJ 10. avgust

Današnji dnevni horoskop

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju i dodataka za pomoć i negu drugog lica za mesec mart dana 20.04.2021. godine

Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka za mesec mart dana 20.04.2021. godine

Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta za mesec mart dana 21.04.2021. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za mesec mart dana 21.04.2021. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

Prava iz boračko invalidske zaštite za mesec mart dana 20.04.2021. godine

10.04. Isplata penzija za mart 2021. za penzionere Republičkog Fonda za PIO iz kategorije zaposlenih.

20.03.  Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za februar 2021. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

20.03. Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za februar 2021. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodataka za pomoć i negu drugog lica

za mesec februar dana 20.03.2021. godine

Naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju

za mesec februar dana 23.03.2021 . godine

Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka

za mesec februar dana 20.03.2021. godine

Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta

za mesec februar dana 22.03.2021. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta

za mesec februar dana 22.03.2021. godine

Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju i dodataka za pomoć i negu drugog lica
– za mesec januar dana 19.02.2021. godine

dodataka za pomoć i negu drugog lica

za mesec januar dana 19.02.2021. godine

Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka

za mesec januar dana 19.02.2021. godine

Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta

za mesec januar dana 22.02.2021. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta

za mesec januar dana 22.02.2021. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

Prava iz boračko invalidske zaštite

za mesec januar dana 20.02.2021. godine

Novčane socijalne pomoći i posebne novčane naknade za mesec decembar dana 20.01.2021. godine

dodataka za pomoć i negu drugog lica za mesec decembar dana 20.01.2021. godine

Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka za mesec decembar dana 20.01.2021. godine

Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta

za mesec decembar dana .21.01.2021. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za mesec decembar dana .21.01.2021. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca za mesec decembar dana 20.01.2021. godine

10.03.

Isplata penzija za februar 2021. za penzionere Republičkog Fonda za PIO iz kategorije zaposlenih.

10.02.

Isplata penzija za januar 2021. za penzionere Republičkog Fonda za PIO iz kategorije zaposlenih.

05.02.

Isplata vojnih i poljoprivrednih penzija za januar 2021.

09.01.

Isplata penzija za decembar 2020. za penzionere Republičkog Fonda za PIO iz kategorije zaposlenih.

06.01.

Isplata vojnih i poljoprivrednih penzija za decembar 2020.

05.01.

Isplata penzija za korisnike samostalnih delatnosti za decembar 2020.

02.01.

Isplata penzije za korisnike usluge “Penzija unapred” iz kategorije zaposlenih. Korisnici ove usluge sredstvima mogu raspolagati na šalterima Banke, putem POS uređaja na prodajnim mestima, na preko 500 bankomata u mreži Banke, bankomatima pošte i bankomatima drugih banaka, kao i putem elektronskih plaćanja na Homeb@nking i MobiBank PŠ sistemu.

10.10.

Isplata penzija za septembar 2020. za penzionere Republičkog Fonda za PIO iz kategorije zaposlenih. Klijenti Banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura.

06.10.

Isplata vojnih i poljoprivrednih penzija za septembar 2020. Klijenti Banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura.

02.10.

Isplata penzije za korisnike usluge “Penzija unapred” iz kategorije vojnih i poljoprivrednih. Korisnici ove usluge sredstvima mogu raspolagati na šalterima Banke, putem POS uređaja na prodajnim mestima, na preko 500 bankomata u mreži Banke, bankomatima pošte i bankomatima drugih banaka, kao i putem elektronskih plaćanja na Homeb@nking i MobiBank PŠ sistemu.

02.10. Isplata penzija za korisnike samostalnih delatnosti za septembar 2020. Klijenti Banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura.

Similar Posts