Šta je uopšte hrabrost?
Pametni ljudi odavno su zaključili da hrabrost nije da se ničeg ne plašiš, jer onda i nisi sasvim normalan, nego da se boriš i savladavaš svoj strah.
Strah od smrti, nestanka, je osnovni strah i iz njega proističu svi ostali strahovi.

Isus nam u Jevanđeljima stalno ponavlja – ne bojte se.
I vaskrsava za nas, pobeđuje smrt, da bismo mi mogli strah da pobedimo.

U nedelju mironosica sećamo se žena koje su došle na Hristov grob da pomažu mirisima Njegovo mrtvo telo. Tri nejake, tužne žene.
“I govorahu među sobom: Ko će nam odvaliti kamen od vrata groba? I pogledavši videše da kamen bješe odvaljen; a beše vrlo veliki.”
Umesto mrtvog tela onoga koga su volele sreću anđela Božijeg!
Ko da se ne uplaši!
Mada im anđeo govori: “Ne plašite se”
Kaže im i da idu da kažu ostalim učenicima da je Hristos vaskrsao, ustao i da će sresti učenike u Galileji.
“I izišavši pobegoše od groba, jer ih uhvati strah i trepet, i nikom ništa ne kazaše, jer se bojahu”.

Kako se obradovati nečem tako neverovatnom! Kako se radovati pred natprirodnom pojavom! Strah i opet strah. Strah i od toga da im se ne narugaju ako ispričaju šta su videle. Mada je strah veći od tako nečeg.

Među njima je i, mada žena, najhrabrija od svih Hristovih učenika – Marija Magdalina. Ona koja je sa Bogorodicom, Salomijom i njenim sinom Jovanom apostolom ostala uz Hrista do kraja. Kad su se svi ostali razbežali. I ona se plaši. Plaši se da poveruje u nešto tako veliko kao što je proboj granice smrti, ukidanje čvrstih zakona ovoga sveta.
Plaši se od same radosti od koje srce može da pukne.

Šta je uopšte hrabrost?

Ali baš zbog snage ženskog srca prvo je mironosicama pokazano. Mariji Magdalini, Mariji Jakovljevoj i Salomiji. Žensko srce koje se ne zanosi idejama, ali ima moć sastradavanja, razumevanja, prihvatanja. Ono neće pući od radosti nego će je obuhvatiti i sačuvati radost za ona vremena kad muškarci posumnjaju, zanesu se, razočaraju se, pokleknu. Žensko srce je hrabro jer se oslanja na Život a ne na ideje.
Mironosice – temelj Hristove crkve.

Ništa važno ne znači to što ovo vreme pokušava da prevari žene i svede ih na otimače muških uloga koje su im bile “uskraćene”.

Žene ostaju žene. Mironosice. Nosioci života i budućeg života, nežni a hrabri sastradalni plašt svega živog.

Hristos vaskrse!

Tekst je preuzet sa FB stranice Nenad Ilić

Similar Posts