Utorak Strasne sedmice.

Veliki ponedeljak

Hristove reči upozorenja:
“I tada će se mnogi sablazniti, i izdaće jedan drugoga i omrznuće jedan drugoga. I izaći će mnogi lažni proroci i prevariće mnoge. I zato što će se umnožiti bezakonje, ohladneće ljubav mnogih. Ali ko pretrpi do kraja, taj će se spasti.“

Jednom će biti i kraj istorije, ne znamo kad.
Ne bi valjalo da nas zatekne u mržnji i sukobu.
A mržnje i sukoba će biti sve više. I hladnoće među ljudima.
Znamo da treba da se čuvamo lažnih proroka.
Ali znamo i da će im mnogi poverovati. Da će zbog toga nastati bezakonje, a u bezakonju mnogi će izgubiti ljubav. I zaboraviće da je Bog Ljubav
Znamo da nas još čeka krst. Do kraja.
A ko se na krstu ne odrekne Hrista, dočekaće i vaskrsenje.

Utorak Strasne sedmice

Poslednja sedmica Spasiteljevog života na zemlji naziva se strasna ili stradalna sedmica. Crkvenoslovenska reč strast, u sebi sadrži nekoliko značenja: stradanje, trpljenje, bol…

U Strasnoj sedmici je sve to tako jasno…
Budimo odgovorni svako prema sopstvenom životu!
Niti znamo kada će kraj istorije, niti znamo kada će doći kraj naše lične istorije. Da li ćemo biti živi sutra?
Mi traćimo naše živote. Traćimo darove koje smo od Boga dobili.
Koga Bog zatekne u dobrom delanju – blago njemu. Koga ne – taj će sam sebi biti najstrašnija kazna.
Blago svakome od nas ko sa radošću sačeka kraj, ko sa darovima koje je dobio od Boga uradi nešto korisno za svoje bližnje.
Mi zakopavamo naše talente, darove. Kao onaj tužni mučenik koji je dobio od Boga jedan talant, jedan prepoznatljiv dar i nije umeo ni hteo s njim ništa drugo da uradi nego ga je zakopao – da ga vrati Bogu kad dođe kraj. Nije ga umnožio, nije ništa s njim radio.
To je greh pred Bogom, jedan od najvećih. Nezahvalnost, sitna lukavost, licemerno sakrivanje pred životom.
Hitno iskopavajmo talante koje smo zakopali, pre nego što dođe kraj! A potpuno vam je svejedno da li će taj kraj biti kraj sveta kakvog ga poznajemo ili samo naš lični kraj, kraj našega života ovde na zemlji.

Iz “Nešto za usput, offline besede

Svi dobijemo na dar talenat od Boga. Šta ćemo sa njim da uradimo, to je naš dar Bogu!

sv. Nikolaj Žički

Tekst je preuzet sa FB stranice Nenad Ilić

Similar Posts