Sveti Arhangel Gavril blagovesnik obeležava se 26.03. po julijanskom kalendaru, ili 08.04. po gregorijanskom

Crkva je iz starine, od jerusalimskih tipika i ustava velike obitelji svetog Save Osvećenog, primila da u prvi Dan po Blagovesti Presvete Deve Bogorodice praznuje sabor svetog Arhangela Gavrila, blagovesnika radosti. Jer treba na dostojan način odati poštovanje onome koji posluži tajni našeg spasenja, donoseći Prečistoj Djevi vest o ovaploćenju Boga Reči u prečistoj utrobi njenoj.

Sveti Arhangel Gavril

Kada se od svih građana jednoga grada ukazuje veliko poštovanje izaslaniku zemaljskog cara koji donosi gradu neku milostivu reč carevu, utoliko više treba naročitim praznikom odavati poštovanje izaslaniku Nebeskog Cara, divnom knezu Anđelskom, koji je celom rodu ljudskom doneo svemilostivu vest o večnom spasenju.

Sveti Arhangel Gavril blagovesnik

Kako je znamenit ovaj izaslanik koji je ranije sam ukazao svetom Zahariji na svoje dostojanstvo, govoreći: Ja sam Gavril što stojim pred Bogom (Lk. 1, 19), tojest bliže stojim prestolu Božjem nego drugi Anđeli. I kao što u zemaljskom carstvu onaj dostojanstvenik koji je najbliži caru ima više ugleda od ostalih dostojanstvenika koji stoje podalje, tako i u nebeskom carstvu: sveti Anđeli koji stoje bliže Bogu i izbliza posmatraju Božja tajanstva, sijaju većom slavom i ugledom od ostalih Anđela koji su u nižim činovima.

Sveti Arhangel Gavril blagovesnik vaploćenja Sina Božjega. On je jedan od sedam velikih angela što predstoje prestolu Božjem.

On je javio Zahariji o rođenju Preteče, i sam je o sebi rekao: „Ja sam Gavril što stojim pred Bogom” (Lk 1, 19).

Njegovo ime, Gavril, označava muž – Bog.

Sveti Oci govoreći o Blagovesti tumače, da je poslat arhangel s takvim imenom, da označi ko i kakav će biti Onaj što se ima roditi od Prečiste. Biće, dakle, Muž – Bog, krepki, silni Bog.

Neki su doznali, da je isti Gavril javio Joakimu i Ani o rođenju Deve Marije, i da je on poučavao Mojseja u pustinji, kako da napiše knjigu Postanja.

Sveti Oci misle da Gavril pripada prvom i najvišem činu nebesnih sila, tj. činu serafimskom, pošto serafimi stoje najbliže Bogu. On je, dakle, jedan od sedam najbližih Bogu serafima.

Imena tih sedmorice jesu: Mihail, Gavril, Rafail, Uril, Salatil, Jegudil, Varahil.

Sveti Arhangel Gavril blagovesnik

Ovome broju neki dodaju još i Jeremila. Svaki ima svoju naročito službu, a svi su ravni po časti.

Zašto Bog ne posla Mihaila? Zato što je Mihailova služba sokrušenje supostata vere Božje. Gavrilova je služba blagovešće spasenja ljudskog (v. 13. jul).

Similar Posts