učenje

  • Učenje engleskog jezika

    Učenje engleskog jezika

    Učenje engleskog jezika predstavlja potrebu svakog pojedinca u današnje vreme. Jer, bez ovog, svetski priznatog jezika, teško ste u mogućnosti da obavljate bilo koji posao vezan za računare,...

  • Terapija igrom

    Terapija igrom - Upoznajte njene čari :)

    Centar za terapiju igrom i podršku roditeljima Priča o vili / Tale about fairy u saradnji sa Terapija...