Umor i neuroza

Zašto je teško naći „pravu“ ljubav?

Zato što „prava“ ljubav ne postoji. Ljubav postoji samo u odnosu, a odnos se gradi. Ljubav je veština. Nije ni čudo da su sve „prave“ ljubavi koje se vrte u životu, glavi i instagramu uvek one koje se nisu desile ili su trajale prekratko. Samo tragična ljubav je „prava“, zato što nije trajala dovoljno dugo da uvidite da to osećanje ne može da potraje.

Traje ljubav, ali ta vrsta transfernog zanosa vremenom menja svoje oblike.
Transferni zanos podrazumeva onu magiju o kojoj ljudi govore, a koja je zapravo ništa drugo do ponavljanje obrazaca iz porodice.

„Prava“ ljubav podrazumeva stepen idealizacije, koji je nužna posledica hiperindividualizovanog društva. U takvom društvu, pojedinac veruje da može sve sam, da je sam sebi dovoljan, i tražeći idealnu, „pravu“ ljubav, krije da sam nije u stanju da voli drugu osobu, nego samo pradstavu o njoj.
Mi volimo samo to kako se mi osećamo sa drugima, a ljubav podrazumeva brigu o drugome čak i kada se tako ne osećamo, i ona se nužno kasnije u odnosu razvije ili ne razvije. Pojedinac koji traži idealno nema posobnosti da trpi sukobe, prilagođavanja, pregovore, i zato brzo izlazi iz takvih veza. Tako se ostaje sam, sa nadom da se iza ugla ipak nalazi prava osoba koja će biti baš sve to što nam treba.

Ljubav prema sebi

U društvu koje forsira samoću i samodovoljnog pojedinca, ovo je savršen rezultat, pošto je takav pojedinac savršena meta za manipulaciju i potrošnju. „Prava“ ljubav je, stoga, samo posledica naše lične neispunjenosti i praznine.

Ljubav je nešto što se razvija postepeno, građenjem odnosa, transformacijom, kompromisima, a ne tako što svaki zanos i projekciju proglasimo ljubavlju. Nažalost, u vremenu u kojem živimo ideja truda oko neke osobe je prokažena, te tako imamo stalnu potragu za savršenim partnerima čim nam se nešto ne svidi. Ljubavi nema bez sopstvenih potreba, pregovora i žrtve zbog druge osobe i odnosa, a to je takođe veština koja se uči.

~ Milan Damjanac, psihoterapeut i edukator

FB stranica https://www.facebook.com/beleskesapsihoterapijeBeleške sa psihoterapije

Similar Posts