Antička Grčka se često naziva i Stara Grčka ili Helenska civilizacija.

Termin “Antička Grčka” se upotrebljava da bi se opisala civilizacija koja se razvila nad plemenima koji su govorili grčkim jezikom tokom starog veka. Odnosi se na civilizaciju koja je počela da se uzdiže tokom VIII veka p.n.e. i periodom koji je usledio nakon propasti Mikenske civilizacije i koja se razvila na području kontinentlane Grčke, Male Azije, Mediterana i obalama Crnog mora sve do 146. godine kada je osvojena od strane Rimske republike.

Hronološki, istoija Antičke Grčke, deli se na 4 glavna dela:

1. Arhajska era koja je trajala od sredine VIII veka p.n.e. pa sve do V veka p.n.e.,

2. Klasična era koja je trajala od početka V veka p.n.e., a kao tradicionalni datum završavanja tog perioda smatra se smrt Aleksandra Velikog 323. godine p.n.e.,

3. Helenistička era koja je trajala od smrti Aleksandra Makedonskog do osvajanja Grčke od strane Rima 146. godine p.n.e.,

4. Poslednji period je onaj između Rimskog osvajanja Grčke i propasti Rimskog carstva.

Nakon propasti Mikenske civilizacije u XII i XI veku p.n.e. u Grčkoj je usledio period poznat kao Mračni vek. Taj naziv je korišćen iz razloga što su istorijski i arheološki podaci u tom periodu veoma oskudni. U tom periodu na prostoru kontinentalne Grčke usledila je velika migracija helenskih plemena.

Krajem Mračnog veka, tokom VIII veka p.n.e. usledilo je formiranje institucije grada-države na helenskim prostorima, što će obeležiti dalji tok helenske istorije. U to doba Heleni su kolonizovali područja širom Mediterana i pogotovo južnu Italiju i Siciliju, koja će ostati poznata kao Velika Grčka.

Nakon neuspešnog pokušaja Persije da pokori Grčku, Helenska civilizacija doživljava vrhunac sredinom V veka p.n.e.

Tada Atina postaje prestonica i kulturni centar helenskog sveta. Sukob između Atine i Sparte dovodi do Peloponeskog rata.

Tokom IV veka p.n.e. grčki gradovi-države pašće pod uticaj Makedonije koja će pokoriti Persijsko carstvo. Osvajanje Persijskog carstva omogućiće proširivanje helenske kulture do Indije. Nakon osvajanja Persije na prostoru Bliskog Istoka i severne Afrike procvetaće helenistička kultura koja će biti dominantna sledećih vekova.

Danas, Antička Grčka se smatra kolevkom Zapadne civilizacije i civilizacijom koja je najviše doprinela istoriji čovečanstva. Grčka civilizacija dala je izuzetan doprinos i u modernom svetu u gotovo svim aspektima.

Stari Grci su zaslužni za otkrića u poljima filozofije, literature, matematike, fizike, astronomije, arhitekture, kao i za uspostavljanje demokratije i slobode govora.

Similar Posts