Detinci, Materice, Oci početkom 20. veka u Beogradu

 

Kako su Detinci, Materice i Oci proslavljani početkom 20.veka u Beogradu:

Božićno slavlje je nagoveštavao niz praznika koji su mu prethodili.

Detinci, Materice i Oci su bili slavljeni u okviru porodice, ali su se kućne dogodovštine sa “vezivanjem” prepričavale po kafanama i na ženskim sedeljkama.

Na Detince roditelji “vezuju” svoju decu parčetom kanapa, a potom se deca “dreše” poklonima.

Vriska mlađe dece u bežanju pred roditeljima je obaveštavala kad se i kod koga počinjalo.

Naravno, obično bi otac dao neku paru da se majci kupi poklon. Poneko dete bi uštedelo nešto od kusura iz prodavnica, pa bi kupilo simboličan poklon. Važno je bilo pokazati pažnju.

Bogati ljudi su toga dana davali izdašne javne poklone…>>

Similar Posts