Umor i neuroza

Ikona Presvete Bogorodice Vladimirska. Praznuje se 06. jula.

Danas se praznuje ikona Presvete Bogorodice Vladimirska
Akatist Bogorodici Vladimirskoj, koja se praznuje tri puta u toku godine, 3. juna, 6. jula i 8. septembra, čita se prilikom najezde tuđinaca i rata. Vladimirsku ikonu Presvete Bogorodice prema Predanju, još za života Majke Božije, naslikao je sveti Apostol i evanđelista Luka na dasci stola za kojim je obedovala Sveta Porodica.

Molitva Presvetoj Bogorodici
O, Svemilostiva Gospođo Bogorodice, Nebeska Carice, svemoćna Zastupnice, nepostidno naše Uzdanje! Blagodareći Ti za sva velika dobra koja si iz naraštaja u naraštaj činila narodu ruskom, pred prečistom ikonom Tvojom molimo Te: sačuvaj grad ovaj (ili selo ovo, ili svetu obitelj ovu) i ovde prisutne sluge Tvoje i svu zemlju rusku (i srbsku) od galdi, pogibije, zemljotresa, poplave, požara, mača, najezde tuđinaca i međusobnog rata. Sačuvaj i sapsi, Gospođo, Velikog Gospodina i Oca našega (ime), Najsvetijeg patrijarha moskovskog i cele Rusije, i Gospodina našega (ime), Preosvećenog episkopa (ili arhiepiskopa, ili mitropolita), i sve Preosvećene mitropolite, arhiepiskope i episkope pravoslavne.

Običaji na Ivanjdan

Daj im da Crkvom Ruskom (Srbskom) dobro upravljaju, a verne oce Hristove od propasti da sačuvaju. Pomeni, Vladičice, i sav sveštenički i monaški čin, zagrej srca njihova revnošću za Boga i svakog utvrdi da se vlada dostojno zvanja na koje je pozvan. Spasi, Gospođo, i pomiluj i sve sluge Tvoje i daruj nam da svoj zemljski put pređemo bez mane. Utvrdi nas u veri Hristovoj i usrdnosti prema Pravoslavnoj Crkvi, stavi u srca naša duh straha Božijeg, duh pobožnosti, duh smirenja, u iskušenjima daj nam trpljenje, u blagostanju uzdržanje, prema bližnjima ljubav, prema neprijateljima sveokamenjene neosetljivosti, a u dan strašnog Suda udostoj nas da Tvojim posredovanjem stanemo s desne strane Sina Tvoga, Hrista Boga našeg, Kojem priliči svaka slava, čast i poklonjenje sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Similar Posts