Kada je potrebna podrška Ženi
Da li smo zaista ravnopravne sa muškarcima?
Ne.

Po čemu nismo?
Neka zanimanja predvidjena su samo za muškarce, pod izgovorom zna se šta žene mogu da rade.
Izložene smo:

Kada je potrebna podrška Ženi

raznim pritiscima kako unutar porodica, tako i radnom okruženju, manipulacijama, iznudjivanju, patoloških ljubomori ,prevari partnera

Žrtve smo:
-nasilja, zlostavljanja u partnerskim odnosima.
seksualnog uznemiravanja, mobinga u radnom okruženju.

Isključene smo

iz nasledstva po osnovu običajnog prava koji vlada kod nas :
“da ženska deca treba da se odreknu nasledja roditelja u korist braće.”
Žene u ovakvim situacijama budu ranjene , žrtve takvog odnosa, nemoćne, obeshrabljene
Šta treba da radite?
Budite hrabre
Budite jake
Znam nije lako postići sve to same
Zato
Zatražite stručnu pomoć i podršku

Savetujem žene da:
Ne trpe
Ne ćute
Da znaju šta hoće
Da Iskoraknu
Da naprave Rez i izadju iz poremećenih odnosa
Da se uvek prihvate nasledstva koje im po zakonu pripada
Da znaju da će biti teško u početku
rijateljska podrška

Similar Posts