Prijateljska podrška
Možemo imati puno prijatelja sa kojima izlazimo,družimo se, mislimo da delimo dobro i zlo, ali tek kada se nađemo u teškoj materijalnoj ili zdravstvenoj situaciji tada vidimo ko su nam pravi prijatelji.
To su nam najbolji prijatelji koji su uvek pored nas, u dobru i u nevolji.
Njih svako od nas ima.
Moramo ih čuvati i negovati prijateljske odnose.
Moramo uzvratiti podršku, znači davati i primati.

Prijateljsku podršku pružamo:
-Rečima
Kolika je Moć izgovorene reči podrške za prijatelja u nevolji? Ogromna!


-Gestovima, delovanjem.
Kada učinite neki lepi gest pažnje ili svojom aktivnosću pomognete prijatelju tada vidite zahvalnost i zadovoljstvo na licu svoga prijatelja.

– Ličnim prisustvom – kada pružimo Ruku spasa, Rame za plakanje, Damo pozajmicu kada nam je prijatelj u teškoj materijalnoj situaciji.

Niste same

Život poslednjih godina nas je promenio, pogotovo nas koji živimo u gradovima.
Nekada smo se više družili, sada smo otuđeni u stambenim zidinama.
Svojim primerom treba da pokažemo svojoj deci kako izgleda prijateljska podrška.
U mom životu postoje takvi prijatelji koji su uvek tu za mene i moju decu.
Da li imate prijatelje koji su uz Vas i u dobru i u nevolji?
Da li učite svoju decu kako da grade prijateljske odnose i šta znači prijateljska podrška?

Hvala FB stranici Porodični kutak

Similar Posts