Molitva protiv koronavirusa

Molitva protiv koronavirusa

Gospode, Bože naš, koji si bogat milosrđem i mudrim promislim upravljaš našim životom, usliši našu molitvu, primi naše pokajanje za naše grehe, zaustavi novu zaraznu bolest, kao što si jednom prestao da kažnjavaš narod u vreme cara Davida.

Ti koji si Lekar duša i tela naših, podari oporavak bolesnima, podižući ih hitro sa odra patnje kako bi mogli da proslavljaju Tebe, našeg Milostivog Spasitelja, a zaštiti zdrave od bilo koje bolesti.

Blagoslovi, Gospode, ojačaj i zaštiti svojom blagodaću sve one koji se čovekoljubljem i žrtvovanjem staraju o bolesnima u njihovim domovima ili u bolnicama.

Ukloni sve bolesti i patnje među ljudima i nauči nas da cenimo život i zdravlje kao Tvoje darove.

Daj nam, Bože, svoj mir i ispuni naša srca čvrstom verom u Tvoju zaštitu, nadom u Tvoju podršku i ljubavlju prema Tebi i prema bližnjemu.

Jer si Ti Bog koji miluje i spasava nas, i Tebi slavu uznosimo: Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Amin.

Molitva protiv koronavirusa

Isceljenja koja Hristos čini sva su zbog buđenja naše vere u Boga, a ne zbog samih isceljenja. Inače bi Hristos iscelio sve koji su bolesni, ili makar dao precizna uputstva za isceljivanje u svakoj situaciji.

U svetu u kome ne vlada vera, koji je nezainteresovan i bez nade zatvoren za Božije delovanje – uvek će biti bolesti. Ne znači da ne treba da se svim silama trudimo da ih isceljujemo, da se staramo i pomažemo jedni drugima, ali nikad ne treba da zaboravimo šta je najvažnije.

Fizičko i psihičko zdravlje je dragoceno i svakome od nas mnogo važno, ali ipak nije po onoj narodnoj “najvažnije je zdravlje”.
Važniji su snaga vere, usmerenje nade i smisao ljubavi.

 

Similar Posts