Na današnji dan 06.02. se obeležava Međunarodni dan nulte tolerancije prema sakaćenju ženskih genitalija

Međunarodni dan nulte tolerancije prema sakaćenju ženskih genitalija

Danas je četvrtak, 6. februar, 37. dan 2020. Do kraja godine ima 329 dana.

Vremeplov samo za žene

Rođena je engleska kraljica Ana

Društvo Crvenog krsta

Eva Braun

Isabela Peron

Milan Vujaklija

Similar Posts