Dokumenta za dečiji dodatak koja se prilažu uz zahtev za ostvarenje prava na dečiji dodatak:

 

Izvod iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici;

Uverenje da je državljanin republike Srbije;

Fotokopiju ličnih karata odraslih članova zajedničkod domaćinstva, a za decu prijavu prebivališta;

Fotokopiju overene zdravstvene knjižice;

Potvrdu o prihodima u tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva za svakog člana zajednikog domaćinstva koji ostvaruje prihode;

Potvrdu o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za svakog člana zajedničkod domaćinstva iz mesta rođenja i stanovanja;

Poresko uverenje za svakog člana zajedničkod domaćinstva iz mesta rođenja i stanovanja;

Potvrdu o svojstvu redovnog učenika za decu školskog uzrasta ( osnovna i srednja škola);

Dokaze o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora, kao što su (izvod iz zemljišnih knjiga-vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, uverenje Republičkog geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju stana);

Potvrdu nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje;

Akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju;

Akt o produženju roditeljskog prava;

Kontakt telefon za informacije je 011 3309 208, 3309 218

Dokaze na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja (izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, dokaz o poveravanju deteta nakon razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice, odluka suda o vršenju roditeljskog prava ili izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove);

Dokazi o nezaposlenosti (uverenje i radna knjižica);

Dokazi o starateljstvu ili hraniteljstvu (akt nadležnog organa starateljstva);

Fotokopiju kartice tekućeg računa (obe strane).

(Napomena: poslednjih 7 priloga se dostavljaju samo u slučaju dokazivanja navedenih statusa.)

 

Dokumenta za dečiji dodatak koja se prilažu uz zahtev za ostvarenje prava na dečiji dodatak

Ko ima pravo na dečiji dodatak?

Iznos dečijeg dodatka

 

Razlog više da prikupite i predate potrebne papire…>>

Similar Posts