Socijalna davanja

Socijalna davanja

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

Očekivane isplate korisnicima socijalnih davanja su:

Similar Posts