Sveti apostol Filip

Sveti apostol Filip obeležava se 14.11.2019 po julijanskom kalendaru, ili 27.11.2019 po gregorijanskom

SVETI apostol Filip beše rodom iz Kesarije Palestinske. Ženjen bio, i u braku rodio četiri kćeri, sve četiri obdarene od Boga darom proricanja, i sve četiri zavetovane device Hrista radi.

Božićni post

Kada apostoli sveti birahu đakone, tada i Filip bi izabran, pored Stefana i ostalih. I služaše Filip s velikom prilježnošću ubogim i udovicama. Kada nasta gonjenje hrišćana u Jerusalimu, apostol Filip skloni se u Samariju, i tamo propovedaše Evanđelje i svedočaše ga čudesima mnogim, izgonjenjem demona, isceljivanjem bolesnih…

Sveti apostol Filip

Videći čudesa svetog apostola krsti se i čuveni Simon Volh. Krsti sveti Filip i evnuha carice Kandakije. Potom ga angel Božji trenutno i nevidljivo preneo u Azot, gde učaše i propovedaše, i mnoge ka Hristu obraćaše. Bi postavljen za episkopa u Traliji. Obrati i tamo mnoge ka Hristu, i satvori velika čudesa. Skonča mirno u dubokoj starosti i preseli se u radost Gospoda svoga.

Krsna slava

Tropar Filipu, glas 3.
Apostole Sveti Filipe, moli Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim.

Kondak Filipu, glas 4.
Veličanstveni lovac naroda, drug učenika Hristovih, izabrani Apostol Filip, danas svetu daje bogatstvo isceljenja, štiteći od zala one koji ga hvale. Zato mu složno zapevajmo: Spasi sve molitvama tvojim, sveti Apostole.

Similar Posts