Tuci ženu i tuci i mesto na kojem sedi

 

Bazel Dejvidson je bio britanski oficir, službenik SOE, britanske službe čiji je zadatak bio organizovanje subverzivnih aktivnosti u okupiranoj Evropi. 1943. je padobranom spušten u Bosnu, da na licu mesta donese sud o situaciji između okupacionih snaga sa jedne, i partizana i četnika sa druge strane.

Kasnije je prebačen u Srem, na Frušku goru gde je bilo jako rizično, mnogo opasnije nego u brdovitoj Bosni. Ravnica je bila prepuna i Nemaca i Mađara, a nisu nedostajali ni domaći izdajnici.

U tom, po njega najopasnijem momentu iako je prošao mnoge ratne opasnosti, spašava ga obična seljanka koja ga krije i time rizikuje ne samo život svoj, nego i svoje porodice. Budući da je odlično govorio srpski, Bazil je razgovarao sa tom ženom i, po sopstvenom priznanju, to je bio šok veći nego što je mogao da zamisli da mu se može desiti.

Naime, duboko impresioniran njenim činom i zahvalan na tome, pitao je tu seljanku, zašto je toliko rizikovala i šta ona očekuje od ovog rata, šta će se to promeniti lično u njenom životu?

Tuci ženu i tuci i mesto na kojem sedi

Odgovor koji je usledio ostavio ga je bez teksta:

“Prvo i najvažnije da muškarci neće imati pravo da nas ovako biju.”…>>

Similar Posts