pravo

 • Cenzus za dečiji dodatak

  Cenzus za dečiji dodatak

  Cenzus za dečiji dodatak od 01.01.2023. godine iznosi... Roditeljski dodatak za decu rođenu 1. januara 2023. godine i kasnije iznosi za: prvo dete jednokratno -…

 • Dokumenta za dečiji dodatak

  Dokumenta za dečiji dodatak koja se prilažu uz zahtev za ostvarenje prava na dečiji dodatak:   Izvod iz matične knjige rođenih za svu decu u…

 • Iznos dečijeg dodatka

  Iznos dečijeg dodatka

  Iznos dečijeg dodatka, utvrđen u skladu sa odredbama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom , za samohrane roditelje, hranitelje, staratelje i roditelje dece sa…

 • Dečiji dodatak

  Dečiji dodatak

  Dečiji dodatak je pravo deteta. Za razliku od roditeljskog dodatka koji je pravo roditelja, dečji dodatak je pravo deteta. Na to upućuju i same zakonske…

 • Penzija

  Penzija je mesečna novčana naknada i druge beneficije na koje pojedinac stiče pravo po osnovu osiguranja za slučaj starosti, invalidnosti i smrti, a pod uslovima…