Teodorova subota – prva subota Časnog posta

Sveti velikomučenik Teodor – Posle cara Konstancija, sina Konstantina Velikog, zacari se Julijan Odstupnik. On od Hrista pređe idolosluženju, i diže silno gonjenje na hrišćane, ne samo javno nego i tajno. Jer se zločestivac stiđaše da sve hrišćane javno podvrgava svirepim i nečovečnim mukama. A uz to bojaše se da mnogi idolopoklonici, videći junačko trpljenje mučenika Hristovih, ne stanu prelaziti hrišćanima. Stoga pogani i lukavi Julijan namisli da tajno oskvrni ljude Hristove.

Znajući da se hrišćani prve sedmice Velikog Posta naročito očišćuju i posvećuju Bogu, dozva gradskog eparha u Carigradu i naredi mu da sa pijaca pokupi i skloni sve što se po običaju prodaje, i da mesto toga izloži na prodaju druge namirnice, hleb i piće, koje će prethodno krišom poprskati i oskvrniti krvlju od idolskih žrtava. Tako će se hrišćani, kupujući te namirnice u vreme svetog posta, oskvrniti idolskim žrtvama.

Eparh odmah privede u delo bezbožnu naredbu bezakonog cara i izloži na svim pijacama namirnice oskvrnavljene krvlju idolskih žrtava. Ali svevideći Bog, koji hvata mudre u lukavstvu njihovom, promišljajući o slugama svojim, uništi tajnu i lukavu zamku zločinčevu, jer carigradskom arhiepiskopu Evdoksiju posla svoga stradalca, svetog velikog Teodora Tirona. I on, došavši k arhijereju na javi a ne u snu, reče mu ovo: Idi odmah i sazovi Hristovo stado, i naredi im strogo da niko ne kupuje ništa od namirnica izloženih na pijacama, jer su po naređenju bezbožnog cara sve oskvrnavljene krvlju od idolskih žrtava.

Teodorova subota

Arhijerej bi u nedoumici pa upita: A šta će raditi sirotinja koja kod kuće nema namirnica, ako ne bude kupovala ono što je izloženo na pijacama? Svetitelj mu odgovori da će njihove potrebe podmiriti dajući im koljivo. No arhijerej ne znađaše i ne razumevaše šta je to koljivo. Veliki Teodor mu reče: Koljivo je pšenica kuvana s medom, jer mi smo u Evhaiti navikli da to tako zovemo. Arhijerej upita svoga posetioca ko je on što tako promišlja o hrišćanima. Svetitelj mu odgovori: Ja sam Hristov mučenik Teodor, On me sada posla k vama u pomoć. Rekavši to, on postade nevidljiv.

Arhijerej tada odmah ustade, sazva sve hrišćane, i izvesti ih o onome što vide i ču. I načinivši koljivo, on sačuva Hristovo stado nepovređeno od zamke vražje. A bezakoni car, videći da je njegova tajna zamka otkrivena i da mu namera nije uspela, veoma se postide i naredi da se na pijace opet iznesu uobičajene namirnice.

Hrišćani, pak, u subotu prve velikoposne sedmice koljivima otpraznovaše spomen svetog velikomučenika Teodora, zahvaljujući Bogu i proslavljajući svetog slugu Njegovog.

I od tada pa sve do sada, pravoverni u celome svetu koljivima proslavljaju u subotu prve sedmice Velikog Posta uspomenu na ovo čudo, i štuju Hristovog stradalca, da se ne bi zaboravilo tako dirljivo promišljanje Božje o hrišćanima i pomoć svetog velikomučenika Teodora.

Similar Posts