Svih žalosnih radost

Svih žalosnih radost – 6.11. ili 24.10. po Julijanskom kalendaru čini se spomen Spomen svete ikone Presvete Bogorodice Svih žalosnih radost

Tako se naziva jedna čudotvorna ikona Presvete Bogorodice. Praznuje se naročito povodom čudesnog isceljenja Efimije, sestre patrijarha Joakima, 1688. godine u Moskvi. Imala Efimija tešku ranu na boku, pa kako je lekari bezuspešno lečiše, ona s plačem pripadne moliti se Presvetoj Bogorodici.

Velika Gospojina

I ču glas: “Efimija, idi u hram Preobraženja Sina moga; tamo je ikona “Svih žalosnih radost”; neka se pomoli sveštenik pred tom ikonom, i ozdravićeš”. Efimija učini tako, i odmah posta potpuno zdrava.

Oduvek je Crkva proslavljala Presvetu Bogorodicu kao pokroviteljku i zaštitnicu roda hrišćanskoga, koja svojim posredničkim molitvama umilostivljava Boga prema nama grešnima. Bezbroj puta pokazala se očigledno pomoć Presvete Bogorodice kako pojedincima tako i narodima, kako u miru tako i u ratu, kako u monaškim pustinjama tako i u mnogoljudnim gradovima.

Pokrov Presvete Bogorodice

Preblaga Zaštitnica naša pritiče nam u pomoć u najteže vreme, kada nam preti pogibao, i zaštićuje nas od bleska obmanljive, kratko blistajuće svetske taštine, od glasova žitejske gordosti i sujete, od gromova iznenadnog napada vražijeg, od bure strasti.

Jer kada nas sve te nevolje pritiskuju, tada se, kao veliki znak, pojavljuje Brza Pomoćnica rodu hrišćanskome, štiteći nas i zakriljujući nas nevidljivim zastupništvom.

Prečista Djeva, ta oduhovljena kula, ima pri sebi strele silnih, tojest molitve svetih koji se mole sa Njom.

Molitvama Presvete Bogomatere neka Gospod i nas isceli od svih žalosti i neka nam daruje večnu radost Svoju.

Ona, rodivši nam Boga Gospoda Hrista, i davši sve to što je On doneo svetu, zbog sveta toga Ona je najslavnija od svih ljudskih bića stvorenih u svima svetovima. Najmoćnija, Najčistija, Najbezgrešnija.

Mala Gospojina

Ona je iznad Heruvima i Serafima, čistija i svetija od njih.

Zato Njeno ime, Njena ličnost, Njeno prisustvo na nebu i na zemlji ispunjuje neiskazanom radošću sva stvorenja Božja. Jer kroz Nju i od Nje Gospod sve spasava pakla, sve spasava greha, svima se otvara Raj, svima se otvara Carstvo Nebesko. O, kakva radost imati ispred sebe, nad sobom, iznad sebe, kao vođu roda ljudskog Presvetu, Preblagoslovenu Mater Božju, Bogorodicu, Prisnodjevu Mariju. Sve, svešto je od Nje, sve je spasenje naše.

 

Similar Posts