Sveti velikomučenik Pantelejmon se proslavlja 09. avgusta, odnosno 27.07. po Starom kalendaru.

Sveti velikomučenik Pantelejmon bi rodom iz Nikomidije od majke hrišćanke i oca neznabošca. Majka mu se zvala Evula a otac Evstorgije.

Kao mladić izučio lekarske nauke. Sveštenik Ermolaj prizva ga k sebi, nauči ga veri Hristovoj i krsti ga. Čudotvorno izleči Pantelejmon jednoga slepca, koga su drugi lekari uzalud lečili; izleči ga imenom Hristovim, i krsti ga. Iz zavisti optuže lekari Pantelejmona kao hrišćanina, i Pantelejmon izađe pred cara Maksimijana na sud.

Danas je veliki praznik

„I stade pred zemaljskim carem telom, a umom stajaše pred Carem nebeskim.” Pred carem on se slobodno objavi hrišćaninom, i na oči careve izleči jednog uzetog čoveka od dugotrajne bolesti. Ovo čudo mnoge neznabošce privuče veri Hristovoj.

Car ga stavi na muke, no Gospod mu se javi u nekoliko mahova i izbavi ga cela i nepovređena. Tada i sv. Ermolaj sa Ermipom i Ermokratom postrada.

Osuđen na smrt sv. Pantelejmon kleče na molitvu. U tom dželat udari ga mačem po vratu, i mač se prebi kao da je od voska. I ne mogaše ga dželat pogubiti dok svetitelj ne svrši molitvu i sam ne reče da ga poseku.

Njegove mošti postaše celebne. Beše posečen Pantelejmon pod nekom maslinom, koja po tom postade sva okićena plodom.

Molitva svetom Pantelejmonu

Pantelejmon – znači svemilostivi. Bog svemilostivi primi pravednu dušu njegovu, i proslavi ga među velikim svetiteljima svojim. Česno postrada za Hrista ovaj divni mučenik u mladosti svojoj 27. jula 304 godine.

Sveti Pantelejmon priziva se u molitvama pri vodoosvećenju i jeleosvećenju (sveštanju masla) zajedno sa svetim Ermolajem i ostalim bezsrebrenicima i čudotvorcima.

Najdivniji hram, posvećen ovom svetitelju nalazi se u Svetoj Gori.

Similar Posts